Wegwijzer Voorkeursformaten

De Wegwijzer Voorkeursformaten is een website die instellingen helpt met beleid op bestandsformaten. Welke bestandsformaten zijn geschikt als archiefformaat? Kunnen we PDF’s, jpg’s en zip-files over 100 jaar nog uitlezen? Welke technische eigenschappen zijn kenmerkend voor het gekozen formaat? Hoe maak je beleid dat past bij jouw eigen archief? Hoe doen collega-instellingen dat? Via een interactief Stappenplan kunnen instellingen bestandsformaten …

Cover publicatie Uitspeelplatforms

Uitspeelplatforms: gebruik, behoeften en ontwikkelingen. Diepteonderzoek TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland

Deze TrendMonitor gaat specifiek in op uitspeelplatforms. Wat zijn uitspeelplatforms? Hoe worden ze gebruikt? En wat zijn de wensen en behoeften van stakeholders rondom uitspeelplatforms? We hebben voor dit onderwerp gekozen, omdat het landschap van online videoplatforms snel verandert. De gebruikers stellen nieuwe eisen.6 Ze hebben behoefte aan hoogwaardige kwaliteit, grote snelheid en een betere vindbaarheid van online video’s. Commerciële …

[AVA_Net Training] PREMIS

Presentatie tijdens de AVA_Net training Auteursrechten en online beschikbaarstelling op 9 december 2019 bij het Nationaal Archief in Den Haag. Marjolein Steeman is senior media manager optimalisatie bij Beeld en Geluid. Ze vertelt over de standaard PREMIS in relatie tot auteursrechten en online beschikbaarstelling. Rechten is één van de vier entiteiten van het PREMIS model. Steeman licht de eigenschappen van …

So Many Standards, so Little Time: a History and Analysis of Four Digital Video Standards

This dissertation focuses on standards for digital video – the social aspects of their design and the sociotechnical forces that drive their development and adoption. This work is a history and analysis of how the MXF, JPEG 2000, FFV1 and Matroska standards have been adopted and/or adapted by libraries and archives of different sizes. Well-funded institutions often have the resources …