Preserving Audio

Deze publicatie geeft de laatste stand van zaken op het gebied van audiopreservering. In deze beknopte samenvatting van de huidige kennis op dit gebied wordt de gebruiker ook gewezen op andere relevante kennisbronnen.