Whitepaper Voorkeursformaten

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) werkt aan een online hulpmiddel om instellingen te helpen beleid te formuleren rond bestandsformaten. Om te toetsen of de wegwijzer in de huidige opzet aansluit bij de wensen van de erfgoedinstellingen is deze whitepaper gepubliceerd. Hierin wordt de problematiek rondom bestandsformaten in kaart gebracht en de opzet van de wegwijzer. Dit online hulpmiddel wordt de …

So Many Standards, so Little Time: a History and Analysis of Four Digital Video Standards

This dissertation focuses on standards for digital video – the social aspects of their design and the sociotechnical forces that drive their development and adoption. This work is a history and analysis of how the MXF, JPEG 2000, FFV1 and Matroska standards have been adopted and/or adapted by libraries and archives of different sizes. Well-funded institutions often have the resources …