Wegwijzer Voorkeursformaten

De Wegwijzer Voorkeursformaten is een website die instellingen helpt met beleid op bestandsformaten. Welke bestandsformaten zijn geschikt als archiefformaat? Kunnen we PDF’s, jpg’s en zip-files over 100 jaar nog uitlezen? Welke technische eigenschappen zijn kenmerkend voor het gekozen formaat? Hoe maak je beleid dat past bij jouw eigen archief? Hoe doen collega-instellingen dat? Via een interactief Stappenplan kunnen instellingen bestandsformaten …

Pragmatic Audiovisual Preservation

Dit rapport van de Digital Preservation Coalition (DPC) geeft pragmatisch advies voor het langdurig bewaren en toegankelijk houden van audiovisueel materiaal. Met praktische en toegankelijke richtlijnen voor organisaties van elke omvang. Het gaat in op de verschillende formaten en waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken met audiovisueel materiaal.

Whitepaper Voorkeursformaten

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) werkt aan een online hulpmiddel om instellingen te helpen beleid te formuleren rond bestandsformaten. Om te toetsen of de wegwijzer in de huidige opzet aansluit bij de wensen van de erfgoedinstellingen is deze whitepaper gepubliceerd. Hierin wordt de problematiek rondom bestandsformaten in kaart gebracht en de opzet van de wegwijzer. Dit online hulpmiddel wordt de …

So Many Standards, so Little Time: a History and Analysis of Four Digital Video Standards

This dissertation focuses on standards for digital video – the social aspects of their design and the sociotechnical forces that drive their development and adoption. This work is a history and analysis of how the MXF, JPEG 2000, FFV1 and Matroska standards have been adopted and/or adapted by libraries and archives of different sizes. Well-funded institutions often have the resources …

Data Formats

Directory naar online resources over dataformaten. Curlie is de grootste door mensen bewerkte directory van het web. Het is gemaakt en wordt onderhouden door vrijwillige redacteuren.