Selecties

Op zoek naar kennisbronnen over een specifiek onderwerp op het gebied van AV-archivering? Deze selecties bieden een verzameling van bronnen rond uiteenlopende kennisthema’s, samengesteld door specialisten uit het veld of leden van de redactie.

Heb je een suggestie voor een selectie of wil je er zelf een samenstellen, mail ons via info@avanet.nl

Looking for information on a specific subtopic related to audiovisual archiving? Seek no more. Our selections offer hand-picked resources on various themes, compiled by specialists in the field and members from the editorial team.

Do you have a suggestion for a selection or would you like to compile one yourself, contact us at info@avanet.nl.

Gebruikers

Doelgroepen en eindgebruikers, plus een waaier van beproefde en nieuwe vormen om content beschikbaar te maken, stellen specifieke eisen aan de manier waarop instellingen omgaan met de archivering en beschikbaarstelling van hun collecties, en vooral ook aan hoe het media-culturele perspectief rond collecties wordt gepresenteerd. Het is daarom belangrijk inzicht te hebben in wie die eindgebruikers zijn, wat ze precies willen en hoe zich dat vertaalt naar archivering, beschikbaarstelling en presentatie.
In deze selectie vind je diverse kennisbronnen over gebruikers.

Preservering

Preservering, van zowel analoog als digitaal materiaal, omvat alle handelingen die nodig zijn voor het verschaffen van blijvende toegang tot audiovisuele materialen. Het gaat hierbij om een efficiënte en veilige omgeving voor langetermijnbewaring met een garantie op maximale integriteit en authenticiteit. In het digitale domein omvat preservering ook het voortbestaan van de bewarende organisatie zelf, waarmee ook het maken van businessmodellen, het regelen van juridische aspecten, het documenteren en verwerken van de materialen vallen onder ‘behoud’ komen te vallen.
In deze selectie vind je diverse bronnen rond het thema 'preservering'.

Digitalisering

Digitalisering is een belangrijke stap in het vastleggen en beschikbaar stellen van analoge audiovisuele collecties, en heeft evidente voordelen. Als archief ben je daardoor beter in staat tot het bewaren van vergankelijke dragers en het aanbieden van dit unieke erfgoedmateriaal. Door digitale platforms en netwerken kunnen gedigitaliseerde collecties op grote schaal worden verspreid. In deze selectie vind je diverse informatieve bronnen rond het thema digitalisering.