Museum of Obsolete Media

Het Museum of Obsolete Media bevat meer dan 700 nog in gebruik zijnde en verouderde fysieke mediadragers. Onderverdeeld in audio-, video-, film- en datadragers, geeft het een beschrijving en een afbeelding van de dragers. Ook wordt er ingegaan op preservering van de dragers en hoe te bepalen welke drager prioriteit heeft bij conservering of migratie naar een andere drager.

Typology guide: Lacquer discs collection of Radio-Lausanne and Radio-Genève

Tussen 1930 en 1960 werden bij de radio gelakte transcriptieschijven gebruikt om op te nemen en uit te zenden. In 2012 startte FONSART, in samenwerking met Gecko, een grootschalig digitaliseringsproject om de bewaring en toegankelijkheid van deze zeer onstabiele records te waarborgen. Chemische analyse en elektronenmicroscopie onderzochten de aard en kenmerken van de collectie. Historisch onderzoek bracht de impact van …

Safeguarding the Audio Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy

  IASA TC-03 identifies problem areas and makes recommendations for the use of audiovisual archives in a modern technical environment. These recommendations should be seen as a balance between the ideal and reality. This paper sets out the general ethical and technical principles that underlie audio preservation. The document contains recommendations for digitization and file formats, but does not address …