Wegwijzer Voorkeursformaten

De Wegwijzer Voorkeursformaten is een website die instellingen helpt met beleid op bestandsformaten. Welke bestandsformaten zijn geschikt als archiefformaat? Kunnen we PDF’s, jpg’s en zip-files over 100 jaar nog uitlezen? Welke technische eigenschappen zijn kenmerkend voor het gekozen formaat? Hoe maak je beleid dat past bij jouw eigen archief? Hoe doen collega-instellingen dat? Via een interactief Stappenplan kunnen instellingen bestandsformaten …

Museum of Obsolete Media

Het Museum of Obsolete Media bevat meer dan 700 nog in gebruik zijnde en verouderde fysieke mediadragers. Onderverdeeld in audio-, video-, film- en datadragers, geeft het een beschrijving en een afbeelding van de dragers. Ook wordt er ingegaan op preservering van de dragers en hoe te bepalen welke drager prioriteit heeft bij conservering of migratie naar een andere drager.

Pragmatic Audiovisual Preservation

Dit rapport van de Digital Preservation Coalition (DPC) geeft pragmatisch advies voor het langdurig bewaren en toegankelijk houden van audiovisueel materiaal. Met praktische en toegankelijke richtlijnen voor organisaties van elke omvang. Het gaat in op de verschillende formaten en waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken met audiovisueel materiaal.

Preserving and Exhibiting Media Art: Challenges and Perspectives

Dit boek gaat in op de uitdagingen bij het conserveren en tentoonstellen van mediakunst. Daarmee geeft het een kader voor professionals op dit gebied. Sinds de opkomst van tijdgebaseerde media zoals film, video en digitale technologie, experimenteren kunstenaars met hun potentieel. De resulterende kunstwerken maken gebruik van snel ontwikkelende technologieën die de traditionele manier van het verzamelen, bewaren en tentoonstellen …

TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2020

Deze derde TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland geeft een overzicht van de stand van zaken wat betreft audiovisueel materiaal bij collectionerende instellingen in Nederland. Als landelijk knooppunt voor de audiovisuele en mediasector binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed, levert Beeld en Geluid een actieve bijdrage aan de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, in het bijzonder rondom de duurzaamheid en toegankelijkheid van media …