Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Cultuurproducerende instellingen, erfgoedpartijen en vele andere partners voeren samen in het Netwerk Digitaal Erfgoed de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed uit in opdracht van het ministerie van OCW. Ze ontwikkelen een landelijk, sectoroverstijgend netwerk van faciliteiten en ondersteuning om digitaal erfgoed naar de gebruikers te brengen.

Wegwijzer Voorkeursformaten

De Wegwijzer Voorkeursformaten is een website die instellingen helpt met beleid op bestandsformaten. Welke bestandsformaten zijn geschikt als archiefformaat? Kunnen we PDF’s, jpg’s en zip-files over 100 jaar nog uitlezen? Welke technische eigenschappen zijn kenmerkend voor het gekozen formaat? Hoe maak je beleid dat past bij jouw eigen archief? Hoe doen collega-instellingen dat? Via een interactief Stappenplan kunnen instellingen bestandsformaten …

COVID-19 as a driver for change in audiovisual archives

Six observations from a virtual exchange between professionals Dit rapport beschrijft de verschillende manieren waarop de culturele erfgoedsector zich aanpast, niet alleen om de onzekerheid als gevolg van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden, maar ook om in de toekomst te floreren. Het is het resultaat van een gezamenlijke virtuele uitwisseling tussen leden van de International Association of Sound and …

TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland

Het audiovisueel archief in Nederland is volop in beweging. Individuele instellingen ontvangen en verzamelen steeds meer audiovisuele producties, ontwikkelen steeds professioneler informatiebeleid en koppelen hun collecties, kennis en voorzieningen aan een groter netwerk. Er bestaat vanuit deze ontwikkeling een toenemende behoefte aan inzicht in de trends in het beheer, het behoud en de beschikbaarstelling van de analoge en digitale audiovisuele …

TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2018

De TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2018 geeft een overzicht van de actuele stand van zaken wat betreft AV-materiaal bij collectionerende instellingen. Het is het derde rapport in een reeks van periodiek uit te brengen onderzoeksrapportages die een overzicht bieden van ontwikkelingen op het gebied van beheer, behoud en beschikbaarstelling van analoge en digitale audiovisuele collecties in Nederland. Dit onderzoek …

Kennisbehoeften omtrent het beheer en behoud van audiovisuele materialen. Diepte-onderzoek TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland

In 2016 heeft het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de eerste TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland gepubliceerd: een onderzoek naar trends in het beheer, het behoud en de beschikbaarstelling van de analoge en digitale audiovisuele collecties. Het is een tweejaarlijks onderzoek naar de trends en ontwikkelingen binnen de sector. Voor de tussenliggende jaren zijn diepgaande onderzoeken voorzien, zoals gepresenteerd …