Preserving Moving Images

Deze publicatie geeft de laatste stand van zaken op het gebied van de preservering van bewegende beelden. Dit gaat van film, video tot virtual reality producties. In deze beknopte samenvatting van de huidige kennis op dit gebied wordt de gebruiker ook gewezen op andere relevante kennisbronnen.