Wegwijzer Voorkeursformaten

De Wegwijzer Voorkeursformaten is een website die instellingen helpt met beleid op bestandsformaten. Welke bestandsformaten zijn geschikt als archiefformaat? Kunnen we PDF’s, jpg’s en zip-files over 100 jaar nog uitlezen? Welke technische eigenschappen zijn kenmerkend voor het gekozen formaat? Hoe maak je beleid dat past bij jouw eigen archief? Hoe doen collega-instellingen dat? Via een interactief Stappenplan kunnen instellingen bestandsformaten …

De sciencefiction voorbij. Dataopslag in DNA

De huidige generatie digitale informatiedragers zal langzaam maar zeker uit de gratie raken, want niet duurzaam genoeg en met een beperkte opslagcapaciteit. Maar opslaan in DNA komt eraan. Hoewel de eerste toepassingen veelbelovend zijn, moeten er nog wel wat obstakels overwonnen worden.

A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections, 3rd edition

Contents: Foreword&nbsp Introduction &nbsp Collections&nbsp Objects&nbsp Metadata&nbsp Initiatives. Overzicht van de belangrijkste onderdelen van creatie en beheer van digitale collecties. Biedt een raamwerk voor het identificeren, organiseren en toepassen van (bestaande) kennis. Het document is bedoeld voor twee typen lezers: cultureel erfgoed organisaties die projecten beginnen voor de vorming van digitale collecties en financieringsorganisaties die de ontwikkeling van duurzame digitale …

Sustainability of Digital Formats. Planning for Library of Congress Collections

Contents: Introduction Sustainability Factors Content Categories Format Descriptions. De Digital Formats Web website is gewijd aan de analyse van de technische aspecten van de digitale content. Ze geeft vooral informatie over digitale formats. De beschrijvingen dienen niet alleen als hulpmiddel bij formatkeuze, maar ondersteunen ook conserveringsprocessen. De website richt zich op de formaten die geassocieerd worden met media-onafhankelijke digitale content. …