Wegwijzer Voorkeursformaten

De Wegwijzer Voorkeursformaten is een website die instellingen helpt met beleid op bestandsformaten. Welke bestandsformaten zijn geschikt als archiefformaat? Kunnen we PDF’s, jpg’s en zip-files over 100 jaar nog uitlezen? Welke technische eigenschappen zijn kenmerkend voor het gekozen formaat? Hoe maak je beleid dat past bij jouw eigen archief? Hoe doen collega-instellingen dat?

Via een interactief Stappenplan kunnen instellingen bestandsformaten onderzoeken en een beleidskeuze maken per bestandsformaat. Keuzes van de instellingen worden in de Wegwijzer opgeslagen. Zo ontstaat een open kennisbank over het gebruik van bestandsformaten in Nederland. Hiermee bevordert de Wegwijzer dat instellingen elkaar helpen en bevragen.

De Wegwijzer biedt daarnaast een Register. Het Register is een naslagwerk voor onderzoek naar bestandsformaten. Het Register combineert gegevens afkomstig uit verschillende internationale bronnen en biedt daarom een goede basis aan informatie.