Het Wendbare AV-Archief. Aanzien en identiteit in tijden van technologische verandering

Wat is eigenlijk de essentie van het AV-archief? Wat constitueert de opdracht en de inrichting van deze archieven? Om dit te doorgronden schetst dit document een beeld van hun geschiedenis, hun professie en hun belangrijkste kenmerken. Daarna wordt uiteengezet op welke manieren de omgeving van het audiovisuele archief vanaf 1980 veranderde en wat voor effect dit had op de collecties, …

TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2020

Deze derde TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland geeft een overzicht van de stand van zaken wat betreft audiovisueel materiaal bij collectionerende instellingen in Nederland. Als landelijk knooppunt voor de audiovisuele en mediasector binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed, levert Beeld en Geluid een actieve bijdrage aan de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, in het bijzonder rondom de duurzaamheid en toegankelijkheid van media …

TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland

Het audiovisueel archief in Nederland is volop in beweging. Individuele instellingen ontvangen en verzamelen steeds meer audiovisuele producties, ontwikkelen steeds professioneler informatiebeleid en koppelen hun collecties, kennis en voorzieningen aan een groter netwerk. Er bestaat vanuit deze ontwikkeling een toenemende behoefte aan inzicht in de trends in het beheer, het behoud en de beschikbaarstelling van de analoge en digitale audiovisuele …

TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2018

De TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2018 geeft een overzicht van de actuele stand van zaken wat betreft AV-materiaal bij collectionerende instellingen. Het is het derde rapport in een reeks van periodiek uit te brengen onderzoeksrapportages die een overzicht bieden van ontwikkelingen op het gebied van beheer, behoud en beschikbaarstelling van analoge en digitale audiovisuele collecties in Nederland. Dit onderzoek …

Kennisbehoeften omtrent het beheer en behoud van audiovisuele materialen

Diepte-onderzoek TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland september 2017 In 2016 heeft het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de eerste TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland gepubliceerd: een onderzoek naar trends in het beheer, het behoud en de beschikbaarstelling van de analoge en digitale audiovisuele collecties. Het is een tweejaarlijks onderzoek naar de trends en ontwikkelingen binnen de sector. Voor de …