COVID-19 as a driver for change in audiovisual archives

Six observations from a virtual exchange between professionals

Dit rapport beschrijft de verschillende manieren waarop de culturele erfgoedsector zich aanpast, niet alleen om de onzekerheid als gevolg van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden, maar ook om in de toekomst te floreren. Het is het resultaat van een gezamenlijke virtuele uitwisseling tussen leden van de International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) en de International Federation of Television Archives (FIAT / IFTA). Het doel was om professionals uit de wereldwijde archiefgemeenschap samen te brengen en te bespreken hoe positieve veranderingen konden worden geïdentificeerd en gehandhaafd, om best practices en individuele ervaringen te delen en om samen de beste manier voorwaarts te bedenken.