Whitepaper Voorkeursformaten

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) werkt aan een online hulpmiddel om instellingen te helpen beleid te formuleren rond bestandsformaten. Om te toetsen of de wegwijzer in de huidige opzet aansluit bij de wensen van de erfgoedinstellingen is deze whitepaper gepubliceerd. Hierin wordt de problematiek rondom bestandsformaten in kaart gebracht en de opzet van de wegwijzer.

Dit online hulpmiddel wordt de Wegwijzer Voorkeursformaten. De Wegwijzer bestaat uit twee onderdelen: een deel dat via uitleg en voorbeelden instellingen handreikingen wil bieden voor opstellen van beleid, en een deel dat dient als register met informatie over bestandsformaten.