Museum of Obsolete Media

Het Museum of Obsolete Media bevat meer dan 700 nog in gebruik zijnde en verouderde fysieke mediadragers. Onderverdeeld in audio-, video-, film- en datadragers, geeft het een beschrijving en een afbeelding van de dragers. Ook wordt er ingegaan op preservering van de dragers en hoe te bepalen welke drager prioriteit heeft bij conservering of migratie naar een andere drager.

Preservation and Reuse of Film Material for Television, first supplement

Contents: 1. Introduction 2. Dye Image Degradation, Base Decay and Storage Conditions 3. The term &quot preservation&quot &nbsp 4. Scanning, digitisation and restoration&nbsp 5. References. Dit document is een vernieuwde versie van het EBU technisch document no. 3289 (2001). http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3289.pdf Het beoogt vooral de recente ontwikkelingen en inzichten samen te vatten op het gebied van conservering van omroeparchieven, zoals die …

Videotape Identification and Assessment Guide

Contents: Identify Format&nbsp Longevity Risks&nbsp Condition Assessment&nbsp Conservation Actions&nbsp Resources Glossary Gids bedoeld voor het beantwoorden van alle veelgestelde vragen met betrekking tot videotape-collecties. Het eerste hoofdstuk helpt in het identificatie van 15 verschillende videotape formaten aan de hand van afbeeldingen en kenmerken. Een overzichtelijke introductie op het behoud van videotape-collecties. Goede en duidelijke foto’s verrijken de beschrijving van onderwerpen …

D6.2 Knowledge database and report on U-matic tape condition

Contents: 1. Document Scope 2. Executive Summary 3. Overview of this report 4. Introduction to U-Matic 5. Guidelines and Recommendations 6. Tape Playability Tables 7. Conclusions Appendix A: Archive holdings of U-Matic Appendix B: U-Matic problems found by archives Appendix C: Cost of Transfter of U-Matic Appendix D: Problems encountered during U-Matic tape transfer Appendix E: Converting serial numbers to …

Film Preservation Handbook

Contents: Film Construction&nbsp Base Polymers &amp Decomposition&nbsp Gelatin Image Forming Materials&nbsp Damage to Films&nbsp Cold Storage of Film&nbsp Preparation for Long Term Storage&nbsp Occupational Health &amp Safety&nbsp Condition Reporting&nbsp Film Identification &amp Handling&nbsp Film Repair&nbsp Conservation Treatments&nbsp Photographic Duplication&nbsp Disaster Planning. Een compleet handboek over filmconservering van een instelling erkend als een “centre of excellence”. Een uitgebreid online-handboek met veel …

Media Preservation Survey: A Report

Contents: Foreword List of Tables Executive Summary 1 Introduction 2 Units with Media Holdings 3 Media Types and Formats 4 Preservation Risk: Degradation and Obsolescence 5 Research Value 6 Reformatting 7 Discovery, Use and Growth 8 Storage 9 Campus Resources 10 Conclusion: Campus Needs and Recommendations Epilogue Appendix A: Survey Methodology. This study identifies the characteristics and condition of audio, …