Museum of Obsolete Media

Het Museum of Obsolete Media bevat meer dan 700 nog in gebruik zijnde en verouderde fysieke mediadragers. Onderverdeeld in audio-, video-, film- en datadragers, geeft het een beschrijving en een afbeelding van de dragers. Ook wordt er ingegaan op preservering van de dragers en hoe te bepalen welke drager prioriteit heeft bij conservering of migratie naar een andere drager.

Typology guide: Lacquer discs collection of Radio-Lausanne and Radio-Genève

Tussen 1930 en 1960 werden bij de radio gelakte transcriptieschijven gebruikt om op te nemen en uit te zenden. In 2012 startte FONSART, in samenwerking met Gecko, een grootschalig digitaliseringsproject om de bewaring en toegankelijkheid van deze zeer onstabiele records te waarborgen. Chemische analyse en elektronenmicroscopie onderzochten de aard en kenmerken van de collectie. Historisch onderzoek bracht de impact van …

Tape Technology Comparison

This whitepaper from Spectra Logic Corporation and dated April 2010 examines several tape technologies for the market that includes medium and enterprise organizations. They include LTO and proprietary Oracle/Sun/STK and IBM drives and more specifically LTO5 and LTO4, T10000B and T9840D, and T9940B and TS1130. Selecting a tape technology is typically driven by capacity, performance, reliability, and cost and this whitepaper helps to distinguish the useful from the …