Museum of Obsolete Media

Het Museum of Obsolete Media bevat meer dan 700 nog in gebruik zijnde en verouderde fysieke mediadragers. Onderverdeeld in audio-, video-, film- en datadragers, geeft het een beschrijving en een afbeelding van de dragers. Ook wordt er ingegaan op preservering van de dragers en hoe te bepalen welke drager prioriteit heeft bij conservering of migratie naar een andere drager.

Fries Film Archief: Werkwijze filmarchivering 1.0

Contents: Werving   Films bekijken    Digitaliseren    Basiskennis: Catalogiseren    Conserveren    Beheer    Auteursrechten    10 Geboden. Een beknopte uitleg van de belangrijkste werkprocessen in een filmarchief. Biedt een goed overzicht van de basis ‘workflows’ en de typische aandachtspunten in het dagelijks managen van een filmarchief. Geeft kort en bondig uitleg, bevat heldere illustraties en prima modellen voor …

Film Forever, The Home Film Preservation Guide

Contents: Film Specifics: Stocks and Soundtracks Damage and Decomposition Inspection: Cleaning and Repair Projection Copies Storage Preparation Home Storage Disasters Equipment Suppliers Resources and Links Glossary. Deze gids richt zich op de meest voorkomende typen film in privé-collecties en verschaft de basisinformatie voor het implementeren van een praktische conserveringsstrategie. De gids behandelt de stabiliteit van speelfilm en doet aanbevelingen voor …

IPI Storage Guide for Acetate Film

Contents: What the guide is (and is not) The Wheel &nbsp Time Contours for Vinegar Syndrome&nbsp The Time Out of Storage Table Chemical Deterioration of Film Bases &nbsp The Course of the Vinegar Syndrome&nbsp Does the Guide Apply to Nitrate Film?&nbsp Polyester Based Film&nbsp The General Philosophy of Film Storage&nbsp History of Film Supports&nbsp References&nbsp ANSI and ISO Standards. Een …

Horen, Zien en Zwijgen: Conclusies van de Nationale Inventarisatie Audiovisuele Collecties

Contents: Deel I&nbsp Inleiding:&nbsp 1. Aanleiding &nbsp 2. Onderzoek 3. Rapport &nbsp Deel II De Nationale Audiovisuele Archieven:&nbsp 4. Nederlands Audiovisueel Archief &nbsp 5. Filmmuseum &nbsp Deel III De Verspreide Collecties:&nbsp 6. Regionale Audiovisuele Archieven &nbsp 7. Overige categorieën Deel IV Samenvatting en Conclusies: 8. Samenvatting en conclusies &nbsp Deel V Bijlagen. De uitslag van een nationaal onderzoek onder alle …

EBU Technical Recommendation R88-1997: Preservation of Endangered Images on Film

Het document geeft zes richtlijnen die omroepen zouden moeten volgen om de conservering van hun filmoriginelen veilig te stellen. Inclusief een bibliografie van andere EBU-documenten met betrekking tot filmconservering.  Een kort algemene technische aanbeveling van één pagina van de European Broadcasting Union (EBU). Het document is alleen bruikbaar bij het ondersteunen van het algemene beleid. Het is niet bruikbaar als …