Typology guide: Lacquer discs collection of Radio-Lausanne and Radio-Genève

Tussen 1930 en 1960 werden bij de radio gelakte transcriptieschijven gebruikt om op te nemen en uit te zenden. In 2012 startte FONSART, in samenwerking met Gecko, een grootschalig digitaliseringsproject om de bewaring en toegankelijkheid van deze zeer onstabiele records te waarborgen. Chemische analyse en elektronenmicroscopie onderzochten de aard en kenmerken van de collectie. Historisch onderzoek bracht de impact van de Tweede Wereldoorlog op de kwaliteit van de schijven aan het licht.

Deze typologiegids bundelt de belangrijkste resultaten van het onderzoek en belicht audiovisuele inhoud die een integraal onderdeel vormt van het collectieve geheugen van Zwitserland. Het biedt ook verschillende evaluatietools, zoals een visueel notitieboek van de degradaties en digitaliseringstips.