Gisteren vandaag: erfgoed belangstelling en erfgoedbeoefening

Het culturele draagvlak, nr 15 Erfgoed is actueel en kan de gemoederen danig in beweging brengen. Zoveel werd de laatste tijd wel duidelijk. De discussie over Zwarte Piet houdt velen bezig. En wat te doen met ‘De muur van Mussert’: restaureren of laten verpieteren? Is Michiel de Ruyter nou een held of niet? Deze publicatie kijkt verder en schetst de belangstelling …

Isuma.tv : authentic web tv

Contents: Watch Distribute How to? What’s new today? Isuma.tv is a portal where native film makers can upload their movies and news for free. The films should reflect a native view on a subject. This portal aims to bring native peoples worldwide in contact with each other, as well as to inform those interested in environmental and human rights issues …

Klik naar het verleden : Een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profielen en zoekstrategieën

Contents: 1 Digitaal cultureel erfgoed en het publiek: achtergrond en probleemstelling 2 Profielen van erfgoedliefhebbers 3 Achtergronden van erfgoedinteresse 4 Gebruik van het digitale informatieaanbod 5 Naar publieksgericht digitaal erfgoed: samenvatting, discussie, aanbevelingen Bijlagen Literatuur. “Onderzoek naar de bezoekers van cultureel erfgoed websites resulteert in 9 profielen in erfgoedbelangstelling. Daarvan zijn 5 profielen, ofwel eenderde van de bevolking, echt geïnteresseerd …

Snuffelen en graven : over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven

Contents: 1. Achtergronden en probleemstelling 2. Theoretische kenmerken van gebruikers 3. Cognities 4. Zoekmethoden 5. Betrokkenheid en informatieverwerking 6. Conclusies en aanbevelingen. Studie in opdracht van de Taskforce Digitale Toegangelijkheid Archieven naar publieksgroepen, gebruikersgedrag en gebruiksvriendelijkheid.  Dit rapport presenteert een werkwijze om doelgroepen voor het digitale (AV)-archief te selecteren en het aanbod af te stemmen op hun behoeften. Praktische handleiding …