Copyright and Related Rights

Contents: Copyright and Related Rights Recently published Related Links Shortcuts Events. WIPO is een intergouvermentele organisatie die een aantal internationale verdragen beheert op het gebied van van intellectueel eigendomsrecht. Dit is de beste bron voor informatie over internationaal eigendomsrecht, bedoeld voor archiefpersoneel dat zich bezig houdt met de rechten. Dit deel van de WIPO website verschaft links naar de belangrijkste …

Preservation and Reuse of Film Material for Television, first edition

Contents: 1. Introduction 2. The nature of motion picture film &nbsp 3. Film image degradation &nbsp 4. Film base degradation &nbsp 5. Film — physical properties and physical distortions 6. Effects of storage conditions 7. Handling and inspection routines &nbsp 8. Recommendations for the storage of film &nbsp 9. Film preservation 10. Film restoration and treatment 11. Converting motion picture …

Creative Commons Nederland

Contents: Home Licenties Activiteiten Onderzoek Over ons Internationaal. CC-NL streeft in Nederland de ontwikkeling en promotie van en de voorlichting over de Creative Commons-licenties na. Met name de sectie Licenties biedt nuttige informatie over de soorten licenties, het verband met auteursrecht, het labelen van werken en het werken met CC metadata en CC applicaties. Biedt ook een checklist voor het …

BBC Motion Gallery

Contents: BBC Motion Gallery Collections Thought Equity Motion Collections Rights Managed Royalty Free Editorial Showreels Services Dit is de footage website van de BBC waar gebruikers videomateriaal kunnen opzoeken, delen of bestellen. Het materiaal is niet alleen afkomstig uit de BBC archieven, maar ook uit o.a. de collecties van CBS News, NHK (publieke omroep van Japan), CCTV (China Television), ABC …

Projectplan Beelden voor de Toekomst

Contents: A Projectplan : 1 Samenvatting en inleiding 2 Naar een duurzaam gebruik van de AV-collectie Nederland 3 Nadere onderbouwing 4 Partners en samenwerkingsverbanden 5 Investerings- en financieringsplan. B Begroting. Dit projectplan biedt een doorkijk naar de kansen die gedigitaliseerde contentl biedt. Naast de eindproducten zijn ook de belangrijkste activiteiten op het gebied van conservering en digitalisering, auteursrechten, distributie-infrastructuur, zoekstructuren …

Bound by Law? Tales from the Public Domain

This publication employs the comic book genre to help documentary filmmakers in particular, understand intellectual property law and the impact it may have on their productions. Concepts such as ‘public domain’ and ‘fair use’ are explained in an unconventional manner. This publication is not only interesting in its attempt to explain a complex subject in comic book form, but for …