Copyright in the European Union

Copyright and related rights provide an incentive for the creation of and investment in new works and other protected matter (music, films, print media, software, performances, broadcasts, etc.) and their exploitation, thereby contributing to improved competitiveness, employment and innovation. The field of copyright is associated with important cultural, social and technological aspects, all of which have to be taken into …

IFLA Committee on Copyright and Other Legal Matters (CLM)

Contents: About this group News Events Publications Activities Annual reports &amp annual meetings Key documents Members Partners Position papers Strategic plans CLM. De Committee on Copyright and other Legal Matters heeft verschillende documenten en position papers geproduceerd ter ondersteuning van bibliotheken. Doel: kennis en informatie bieden over eigendomsrecht en andere (gerelateerde) kennisgebieden. Verschaft voornamelijk informatie uit individuele landen over zaken …

Copyright and Related Rights

Contents: Copyright and Related Rights Recently published Related Links Shortcuts Events. WIPO is een intergouvermentele organisatie die een aantal internationale verdragen beheert op het gebied van van intellectueel eigendomsrecht. Dit is de beste bron voor informatie over internationaal eigendomsrecht, bedoeld voor archiefpersoneel dat zich bezig houdt met de rechten. Dit deel van de WIPO website verschaft links naar de belangrijkste …

Auteursrecht.nl

Contents: Auteursrecht Naburige rechten Maken Professioneel gebruik Consumeren Links FAQ Nieuws Contact Iedereen kan op deze website terecht voor de auteursrechtelijke aspecten die komen kijken bij het Maken (o.a. filmauteur), Professioneel gebruiken (o.a. archieven, omroep, uitgever) of Consumeren (o.a. kopiëren, websites) van eigen creaties op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst. Handige site met logische indeling die snel inzicht …

KB Webarchivering

Contents: Selectie bij webarchivering Juridische aspecten bij webarchivering Technische aspecten bij webarchivering Bruikbaarheid op de lange termijn WebArt Links Korte toelichting op webarchivering bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. Overzichtelijke introductie in de relevante aspecten van het fenomeen webarchivering voor de AV-beheerder die overweegt om websites als contextinformatie of als audiovisueel product te gaan archiveren.