Employing Value : How to use and manage your audiovisual collections in the digital domain

Contents: Introduction to the seminar Seminar road map 1 Strategic trends & trendsetters 2 Trials & proven projects 3 Position your Archives Highlights – Observations & conclusions Annex: Speakers’ biographies. Doel van dit seminar was het achterhalen waarom en hoe AV-archieven hun collecties gebruiken en exploiteren. Er zijn 6 waarden van AV-collecties onderscheiden: openbare, commerciële, educatieve, maatschappelijke, productie- en culturele …

The Multimatch Project

Contents: 1. Introduction 2. User Requirements Gathering 3. Architecture 4. Evaluation 5. Final Vision Conclusion Acknowledgements References Deze paper is opgesteld t.b.v. het congres Museums & The Web 2008 en beschrijft het ontwerp van het eerste interactieve prototype van het MultiMatch (‘Multilingual/Multimedia Access To Cultural Heritage On The Web’) informatiesysteem. Naar aanleiding van nader onderzoek onder gebruikers zijn de oorspronkelijk …

User needs in television archive access: Acquiring knowledge necessary for system design

Contents: 1. Introduction 2. Types of information needs 2.1 Fundamental types of information needs 2.2 Information needs in a television broadcast context 3. Empirical context 3.1 The academic field of Media Studies 3.2 Television broadcasting in Denmark 3.3 Access to television broadcasts 4. Methodical approach 5. Characteristics of television broadcast information needs 6. Concluding remarks 7. References. Toelichting van een …