European Archive – webarchief

Voor de volgende instituten geeft het voormalig European Archive toegang tot hun webarchieven: Biblioteca Nazionale Centrale de Firenze – BNCF ; Bibliothèque nationale suisse/Schweizerischen Nationalbibliothek ; Deutsche Nationalbibliothek – DNB ; Elections Legislatives France 2012 ; Elections Presidentielles France 2012 ; European Organization for Nuclear Research (Switzerland) – CERN ; Koninklijke Bibliotheek – KB ; LivingKnowledge – Research Project ; …

PANDORA Australia’s Web Archive

De Nationale Bibliotheek van Australië is in 1996 gestart met het opzetten van een webarchief. Inmiddels doen 10 partners mee, waaronder het National Film and Sound Archive. Het PANDORA archief ontsluit een selectie van het Web voor zover het betrekking heeft op Australië of Australiërs. De inhoud is full-text te doorzoeken. Bladeren in de gearchiveerde webcontent (browsing) kan per (sub)thema, …

Preservation of the web. Issues for audiovisual archives

Contents: I.The Infinitie library II. Digital heritage &nbsp III. Who preserves the web &nbsp IV. Web archiving in broadcast organisations &nbsp V. The audiovisual archive as media-archive &nbsp VI. Conceptual issues VII. Concluding remarks. Beknopt document waarin de problematiek van het archiveren van websites door audiovisuele (omroep)archieven wordt beschreven vanuit conceptueel, organisatorisch en praktisch oogpunt. De uitdagingen zijn helder samengevat, …

Het Audiovisuele domein als kringloopwinkel

Contents: Websites als digitaal erfgoed Wie bewaart het web Omroepen en Internet Archiveren in de digitale productieomgeving Conceptuele issues Convergentie &nbsp Media Asset Management De digitale workflow Integriteit en authenticiteit: Een voorproefje: BBC&rsquo s Creative Archive Conclusies. Overzichtsartikel van de digitale ontwikkelingen in de omroeproductieomgeving en de gevolgen voor de archivering van programma’ en nieuwe-mediaproducten van omroepen, zoals websites. Er …

KB Webarchivering

Contents: Selectie bij webarchivering Juridische aspecten bij webarchivering Technische aspecten bij webarchivering Bruikbaarheid op de lange termijn WebArt Links Korte toelichting op webarchivering bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. Overzichtelijke introductie in de relevante aspecten van het fenomeen webarchivering voor de AV-beheerder die overweegt om websites als contextinformatie of als audiovisueel product te gaan archiveren.

Legal aspects of web archiving from a Dutch perspective

Contents: 1. Introduction 2. Intellectual property rights 3. Intellectual property rights and the different phases of web archiving 4. Web archiving and personal data 5. Liability under civil law and criminal law 6. Literature and other documents used In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn alle wettelijke aspecten van webarchivering door de Universiteit Leiden onderzocht. Na de introductie bespreekt …