Auteursrecht.nl

Contents: Auteursrecht Naburige rechten Maken Professioneel gebruik Consumeren Links FAQ Nieuws Contact Iedereen kan op deze website terecht voor de auteursrechtelijke aspecten die komen kijken bij het Maken (o.a. filmauteur), Professioneel gebruiken (o.a. archieven, omroep, uitgever) of Consumeren (o.a. kopiëren, websites) van eigen creaties op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst. Handige site met logische indeling die snel inzicht …

Copyright and Related Rights

Contents: Copyright and Related Rights Recently published Related Links Shortcuts Events. WIPO is een intergouvermentele organisatie die een aantal internationale verdragen beheert op het gebied van van intellectueel eigendomsrecht. Dit is de beste bron voor informatie over internationaal eigendomsrecht, bedoeld voor archiefpersoneel dat zich bezig houdt met de rechten. Dit deel van de WIPO website verschaft links naar de belangrijkste …

KB Webarchivering

Contents: Selectie bij webarchivering Juridische aspecten bij webarchivering Technische aspecten bij webarchivering Bruikbaarheid op de lange termijn WebArt Links Korte toelichting op webarchivering bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. Overzichtelijke introductie in de relevante aspecten van het fenomeen webarchivering voor de AV-beheerder die overweegt om websites als contextinformatie of als audiovisueel product te gaan archiveren.

Bound by Law? Tales from the Public Domain

This publication employs the comic book genre to help documentary filmmakers in particular, understand intellectual property law and the impact it may have on their productions. Concepts such as ‘public domain’ and ‘fair use’ are explained in an unconventional manner. This publication is not only interesting in its attempt to explain a complex subject in comic book form, but for …

Legal aspects of web archiving from a Dutch perspective

Contents: 1. Introduction 2. Intellectual property rights 3. Intellectual property rights and the different phases of web archiving 4. Web archiving and personal data 5. Liability under civil law and criminal law 6. Literature and other documents used In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn alle wettelijke aspecten van webarchivering door de Universiteit Leiden onderzocht. Na de introductie bespreekt …

Juridische wegwijzer: Archieven en musea online

Contents: 1 Relevante rechtsgebieden 2 Soorten materiaal 3 Modelbepalingen voor contracten en websites 4 Afkortingen 5 Literatuur 6 Index 7 Adressenlijst. Een op de praktijk van archiefinstellingen en musea toegespitste wegwijzer voor alle relevante juridische aspecten van digitale beschikbaarstelling van archief- en museumcollecties. Het werk behandelt met name auteursrecht en naburige rechten, bescherming persoonsgegevens, portretrecht, bescherming databank en exploitatie van …