Preserving and Exhibiting Media Art: Challenges and Perspectives

Dit boek gaat in op de uitdagingen bij het conserveren en tentoonstellen van mediakunst. Daarmee geeft het een kader voor professionals op dit gebied. Sinds de opkomst van tijdgebaseerde media zoals film, video en digitale technologie, experimenteren kunstenaars met hun potentieel. De resulterende kunstwerken maken gebruik van snel ontwikkelende technologieën die de traditionele manier van het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van kunst onder druk zetten. De auteurs geven daarom een historisch en theoretisch overzicht van het vakgebied en laten professionals kennismaken met de uitdagingen en moeilijkheden van het bewaren en tentoonstellen van mediakunst aan de hand van een reeks casestudies.