De CO2-impact van opslag en gebruik van digitaal erfgoed: Met platform Delpher als casus

Wat is de milieu-impact van de opslag en het gebruik van collecties? Door hun digitale databeheer dragen erfgoedorganisaties bij aan de energiebelasting op de aarde. Wat is de ecologische voetafdruk en hoe kan die zo klein mogelijk worden gemaakt? Dit is onderzocht met een casus: het platform Delpher, beheerd door de Koninklijke Bibliotheek (KB). In Delpher zijn miljoenen gedigitaliseerde teksten …

Handreiking – Publicatiemogelijkheden voor Werken die niet, of niet meer, in de handel zijn

Deze handreiking introduceert mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van werken die niet, of niet meer, in de handel zijn (out-of-commerce, of OoC). Nieuwe mogelijkheden daarvoor zijn op 7 juni 2021 in werking zijn getreden. Het gaat om een uitzondering in artikel 18c van de Auteurswet of via licenties met verruimd effect (Extended Collective Licensing, of ECL) in artikelen 44 en …

A Practical Research into Preservation Strategies for VR artworks on the basis of Justin Zijlstra’s 100 Jaar Vrouwenkiesrecht

Hoe bewaar je een VR kunstwerk? In deze publicatie is het resultaat opgenomen van een onderzoeksproject van LIMA naar het preserveren van VR-kunstwerken. Specifiek wordt er gekeken naar het VR-kunstwerk 100 Jaar Vrouwenkiesrecht (2018-2019) van Justin Zijlstra. De casestudy bevat diepgaande documentatie over het kunstwerk en zijn onderdelen, gaat in op de belangrijkste conserveringsproblemen, een aantal conserveringsstrategieën en het creëren …

No Time To Wait 4

De internationale conferentie No Time To Wait focust zich op open media, open standaarden en digitale audiovisuele preservering. In 2019 vond de vierde editie plaats in Boedapest, Hongarije. De presentaties van deze tweedaagse conferentie zijn terug te kijken op Youtube. De bijbehorende slides van veel presentaties zijn hier te vinden.