Cover TrendMonitor 2022

TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2022

Deze vierde TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland geeft een overzicht van de stand van zaken wat betreft audiovisueel materiaal bij collectionerende instellingen in Nederland. Beeld & Geluid levert als landelijk knooppunt voor de audiovisuele en mediasector binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed een actief bijdrage aan de Nationale Digitale Strategie, in het bijzonder rondom de duurzaamheid en toegankelijkheid van media en …

Monitoring verouderende bestandsformaten

Serie van artikelen over het monitoren van verouderende bestandsformaten. Is te voorspellen welke bestandsformaten in onbruik dreigen te raken? De serie bestaat momenteel uit de volgende blogs: Dit project maakt onderdeel uit van het NDE-programma Preservation Watch en Preferred Formats.

Film in Television archives. What is to be done?

The Preservation & Migration Seminar 2022 looks at what should be done with the film material archived in television archives. The seminar offers case studies and practical guidance. Recording of the seminar and notes/slides.