Stroomschema voor online publicatie AV-materiaal

Materiaal ‘open’ online aanbieden houdt in dat het materiaal niet alleen als stream beschikbaar is, maar ook downloadbaar is om grootschalig hergebruik op een laagdrempelige manier mogelijk te maken. Dat doet Het Nederlands Insituut voor Beeld en Geluid door films op Open Beelden te zetten en daarna te ‘doneren’ aan Wikimedia Commons, waarna koppeling aan een artikel op Wikipedia mogelijk wordt. Door het gebruik van Wikipedia stijgt het bereik en de zichtbaarheid van de collectie en het instituut enorm.

Maar hoe weten we of materiaal online en open kan worden aangeboden? Hoe zit het met de rechten? Om daar duidelijkheid over te krijgen, heeft Beeld en Geluid een stroomschema opgesteld dat als basis dient voor elk rechtenonderzoek dat gedaan wordt binnen haar collectie. Het stroomschema maakt bewust van het auteursrecht en de verschillende lagen daarbinnen. Daarnaast is het een instrument dat structuur biedt in het stellen van de juiste vragen en helpt bij het nemen van de juiste beslissingen. Soms is er na het doorlopen van het stroomschema een risicoanalyse nodig. Aan de hand van deze risicoanalyse wordt de beslissing genomen om bepaald materiaal wel of niet online te zetten, als stream op de website van Beeld en Geluid of ook open online als download.

De website geeft stapsgewijs een beschrijving bij de te nemen beslissingen binnen het stroomschema. Het sctroomschame is opgesteld op basis van het bij Beeld en Geluid geldende beleid.