Gebruikers

Redacted by:
Saskia Arentsen (Beeld & Geluid)

Doelgroepen en eindgebruikers, plus een waaier van beproefde en nieuwe vormen om content beschikbaar te maken, stellen specifieke eisen aan de manier waarop instellingen omgaan met de archivering en beschikbaarstelling van hun collecties, en vooral ook aan hoe het media-culturele perspectief rond collecties wordt gepresenteerd. Het is daarom belangrijk inzicht te hebben in wie die eindgebruikers zijn, wat ze precies willen en hoe zich dat vertaalt naar archivering, beschikbaarstelling en presentatie.

Audiovisuele archieven organiseren hun collecties van oudsher op gedecontextualiseerde wijze, d.w.z. dat ze zich bij het selecteren, bewaren en beschrijven vooral laten leiden door de wensen van hun gebruikers. In het analoge tijdperk waren de wensen en behoeften van deze gebruikers gevoeglijk bekend, ook al omdat ze zelf naar het archief kwamen. Collecties die online staan zullen meer en vooral andere gebruikers trekken, met nieuwe verwachtingspatronen en nieuwe vaardigheden. We zien een sterke differentiatie binnen gebruikersgroepen (niches) en een gewijzigd perspectief op toegang tot audiovisuele content. Het traditionele model van eindgebruikers die naar een centrale portal (of fysieke locatie) toekomen, verschuift naar een meer-dimensionaal model waarbij collecties ook naar gebruikers toe gebracht moeten worden. Gebruikers bevinden zich al ergens ‘op het web’ en willen op hun wenken bediend worden: content en gewenste gebruiksfaciliteiten zijn ter plekke geïntegreerd. Maar dan moet je ze wel weten te vinden. Praktisch; in social media applicaties, op diverse mobiele platforms, in multimediale onderzoeksomgevingen, in educatieve tools en via programmeerbare interfaces en API’s. Maar ook figuurlijk weten ‘te vinden’ in museale presentaties op de juiste toon. Er ontstaan ook nieuwe vormen van hergebruik waarin bestaande documenten en collecties eindeloos worden gecombineerd en gesampled. Ontwikkelingen als tagging en crowdsourcing maken van de nieuwe gebruikers consument én producent. Het digitale audiovisuele archief wordt zo culturele verzameling, verwijscentrum en multimedia-atelier in één en gedegen kennis over de gebruiker en de media-culturele context waarin hij zich beweegt is hierbij onmisbaar.

Hieronder vind je diverse bronnen over gebruikers en gebruikersonderzoek.

 

Customer perspective on moving images : The design and adoption of public audiovisual heritage service in The Netherlands

Auteur: Guido Ongena

Proefschrift over de bewaring, maar vooral de ontsluiting van digitaal cultureel erfgoed bij Vlaamse en Nederlandse omroepen, met een focus op beeldmateriaal. Vanuit een gebruikersperspectief, wordt inzicht verkregen in het mechanisme dat het gebruik van omroeparchieven beïnvloedt. Drijfveren en drempels voor gebruik is daarbij het centrale thema.

Alles over enquêtes, vragenlijsten & meer

Auteur:

Website met duidelijke uitleg over relevante aandachtspunten bij het opstellen van gebruikers-/marktonderzoek.

Gisteren vandaag: erfgoed belangstelling en erfgoedbeoefening

Auteur: Andries van den Broek, Pepijn van Houwelingen

Publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau over de belangstelling voor erfgoed in bredere zin. Hoeveel mensen zijn er in geïnteresseerd? Hoeveel komen er – indirect via media en rechtstreeks via bezoek – mee in aanraking?

Allesovermarktonderzoek.nl

Auteur:

Website met duidelijke uitleg over relevante aandachtspunten bij het opstellen van gebruikers-/marktonderzoek

Alles over enquêtes, vragenlijsten & meer

Auteur:

Website met duidelijke uitleg over relevante aandachtspunten bij het opstellen van gebruikers-/marktonderzoek

Klik naar het verleden : Een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profielen en zoekstrategieën

Auteur: Henrieke Wubs, Frank Huysmans

De toegankelijkheid van museumcollecties, archeologische vondsten, monumenten en archieven is in de afgelopen jaren enorm vergroot door de ontsluiting van historisch waardevolle documenten en afbeeldingen van museale objecten op het internet. Voor iedereen die over een internetaansluiting beschikt, is het mogelijk geworden om 24 uur per dag informatie over het culturele erfgoed te bekijken.
Gaandeweg het digitaliseringsproces werd in de erfgoedsector de vraag steeds prangender voor wie dit alles nu precies bedoeld is: wie zijn de liefhebbers van digitaal erfgoed? Hoe en waarvoor precies gebruiken zij het internet? Hoe kan het digitale erfgoedaanbod in hun ogen nog worden verbeterd?