Het Beeld, het woord en de algoritmen: mogelijkheden en onmogelijkheden van automatisch indexeren

Contents:

  • I. Inleiding
  • II. Het virtuele archief
  • III. Metadata
  • IV. Beschrijvingsregels voor documentalisten
  • V. Filmanalyse
  • VI. Automatisch indexeren van beeld en geluid
  • VII. Wat vindt de gebruiker: twee onderzoeken
  • VIII. Perspectieven en problemen.

Een beschrijving van de toepassing van beeld-, spraak- en taaltechnologie op audiovisueel materiaal. Aan de hand van de werkwijze van documentalisten en de conventies van de filmanalyse worden de kenmerken van het beschrijven van beeld en geluid uiteengezet. Vervolgens wordt ingegaan op de diverse automatische indexeringstechnieken. Vanuit twee casestudies wordt de beoordeling door gebruikers beschreven. Het stuk eindigt met een globale inschatting van de bruikbaarheid van automatisch indexeren voor het AV-domein.

Omdat dit artikel al wat ouder is ontbreekt een beschrijving van de semantische webtechnieken, momenteel een van de meest veelbelovende vormen van automatische metadatacreatie. De vergelijking tussen manuele analyse van AV-materiaal met automatische technieken is niettemin interessant. De uitleg van beeld-, spraak- en taaltechnologieen is goed leesbaar voor niet-technische lezers.