D13.5 Service Level Agreements for Storage: Report and Sample Documents

Contents:

  • 1. Document Scope
  • 2. Executive Summary
  • 3. Overview
  • 4. SLA’s
  • 5. SLA for Data Storage
  • 6. Review of Sample Documents
  • 7. Storage Service Level Agreement Template
  • 8. Conclusions.

Dit rapport analyseert de algemene begrippen die horen bij de zgn. Service Level Agreements (SLA), in het bijzonder de SLA’s die worden afgesloten met service providers. Het rapport verschaft een aantal voorbeeld-SLA’s voor verschillende vormen van data-opslag, waaronder NAS data-opslag, SAN data-opslag, back-up services, opslagbeheer, online hosting en datacentra. Het rapport behandelt de verschillende mechanismen die in SLA’s voor data-opslag een rol spelen.

Een waardevol hulpmiddel voor archieven die de opslag uitbesteden aan derden. Levert een gedetailleerde beoordeling van Service Level Agreements met Storage Service Providers (SSP’s). Acht variaties van opslag Service Level Agreements worden gepresenteerd met verwijzingen naar sterke en zwakke punten en aanbevolen toepassingsgebieden. Het rapport eindigt met de presentatie van een  SLA-model waarin de beste (volgens het rapport) onderdelen zijn geintegreerd.