Handreiking voor het digitaliseren van videobanden en filmtape bij kleine musea in Nederland

Deze handreiking geeft een laagdrempelig overzicht van de te nemen stappen bij het opstarten van een digitaliseringsproject voor film- en/of videomateriaal. De handreiking is met name gericht op kleine erfgoedinstellingen en musea waar beperkte kennis aanwezig is over AV-archivering. Voor dergelijke instellingen is dit document een goede hulp om zelf aan de slag te gaan met digitaliseren. Deze handreiking komt voort uit een afstudeeronderzoek aan de Reinwardt Academie.